Joset van der Hoeven, Hannah Visser en Finhas Hagos

Mexaena werd begin 2016 opgericht om een groep Eritrese vluchtelingen te helpen. Mexaena betekent ‘onze toekomst’ in het Tigrinya. Met de nadruk op ‘ons’. Bij Mexaena werken  Eritrese nieuwkomers samen met Nederlandse coaches en Eritreeërs die al langer in Nederland zijn aan een netwerk in de stad. Een welkome aanvulling op het bestaande programma waar iedere vluchteling inrolt. Bij Mexaena komt de groep iedere twee weken bij elkaar om meer te leren over elkaars cultuur, over wonen en (samen)werken in Nederland, maar ook over het omgaan met geld komt aan bod. De deelnemers krijgen met een Nederlandse coach de kans om meer te oefenen met de taal, maar vooral ook zich meer thuis te gaan voelen in Utrecht en in Nederland. De basis voor succes. Daarom zijn activiteiten zoals museumbezoeken, vrijwilligerswerk en met elkaar sporten ook onderdeel van het programma.

Doelgroep

Mexaena is opgericht voor Eritrese nieuwkomers. Mexaena is geen taalcursus, maar een toevoeging daarop. De taal leren is niet genoeg om je weg te vinden en je thuis te voelen. We richten ons op nieuwkomers die begonnen zijn met hun taalcursus. Mannen en vrouwen, vanaf 18 jaar is iedereen welkom.

Doel

Mexaena wil Eritrese nieuwkomers aan een netwerk helpen. Dat is waar ons hele programma om draait. Via Mexaena de deelnemers mensen kennen, maar ook andere organisaties die nuttig zijn om zich een weg te banen in een nieuw land. Dit doen we door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk aan te bieden, samen te gaan sporten en op een creatieve manier met culturele verschillen aan de slag gaan.

Wat betekent Mexaena in Utrecht?

We zijn een kleine organisatie, en toch zie je dat Mexaena als spil kan fungeren. We worden benaderd door de gemeente, buurtteams, Vluchtelingenwerk en andere organisatie die zich met statushouders bezighouden. Juist omdat je ziet dat de Eritreeërs zich wat moeilijker aanpassen en terughoudend zijn, benaderen de organisaties ons om hulp. Vaak kunnen we helpen omdat wij het vertrouwen van de groep hebben. We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de Eritrese nieuwkomers ook meedoen aan culturele activiteiten die in de stad worden georganiseerd. Gedurende het project zien we de deelnemers stappen maken. Ze worden minder verlegen en weten meer een draai te vinden in de groep.

Wie zijn wij?

Hannah Visser (vrijwilligerscoördinator), Finhas Hagos (deelnemerscoördinator) en Joset van der Hoeven (voorzitter) vormen het bestuur van Mexaena. Daarnaast zijn er veel andere vrijwilligers als coach betrokken.